Strategisch opleiden en uitbesteden

Strategisch opleiden

Denkt uw organisatie strategisch na over opleiden? Vormt de organisatiestrategie het vertrekpunt van de opleidingsplannen? Een doordacht plan over taalbeheersing en taalgebruik in uw organisatie geeft richting aan de opleidingsinspanningen. Het resultaat is een doelgericht trainingsaanbod, helder geformuleerde eisen, een slimmere inzet van aanwezige competenties en de meest efficiënte inzet van beschikbare middelen.

NIOW ondersteunt u bij het ontwikkelen van uw strategische opleidingsplannen. Gezamenlijk definiëren we het belang van taalcompetenties en schriftelijke communicatie. In een volgende stap analyseren we wat dit betekent voor functieprofielen en eindresultaten van training. Een taaltoets en doorlichting van uitgaande teksten maakt duidelijk of de aanwezige competenties voldoen aan de geformuleerde eisen. Zo kunnen leeractiviteiten ontwikkeld worden die naadloos aansluiten bij de behoefte. Meetbare resultaten geven inhoud aan evaluatie en kwaliteitsbeheersing.

Spreekt deze strategische invulling van opleiden u aan? Neemt u dan contact met ons op om een plan van aanpak te bespreken.
 

Ik heb een vraag

Bel 030 - 20 40 245 voor meer informatie of stel uw vraag hieronder.
Naam
Organisatie
E-mail
Telefoon
© 2018 NIOW De Taal- en tekstexperts - De Dreef 21 3706 BR Zeist - Postbus 78 3700 AB Zeist - T 030 20 40 245