Europese taalniveaus

Taaltrainingen

Europese taalniveaus

Om het taalonderwijs binnen Europa op elkaar af te stemmen en een platform te hebben waarop taalkwalificaties op Europese schaal erkend kunnen worden, is in 1998 het Europees Referentiekader voor de moderne talen verschenen. Het Referentiekader is in opdracht van de Raad van Europa opgesteld.

Referentiekader

Het Referentiekader beschrijft een Europese schaal van taalvaardigheid in zes niveaus voor de beheersing van diverse vaardigheden, zoals luisteren, spreken en schrijven. Er zijn drie niveaus (A, B en C) en ieder niveau is weer onderverdeeld in twee subniveaus (1 en 2).

A is voor de basisgebruiker (beginner)
B is voor de zelfstandige gebruiker (gevorderde)
C is voor de vaardige gebruiker (zeer gevorderde)

Bekijk het overzicht van de taalniveaus

Hoe organiseer je een goede taaltraining?

Handleiding: Hoe organiseer ik een goede taaltraining
Download nu het gratis e-book.

Ik heb een vraag

Bel 030 - 20 40 245 voor meer informatie of stel uw vraag hieronder.
Naam
Organisatie
E-mail
Telefoon
© 2018 NIOW De Taal- en tekstexperts - De Dreef 21 3706 BR Zeist - Postbus 78 3700 AB Zeist - T 030 20 40 245