Visie op leren

Visie op leren

NIOW werkt en traint vanuit het concept Hoofd, Hart en Handen (H3). Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een dynamische cyclus van hoofd, hart en handen. Zo integreren we leren en doen en werken we aan het bereiken van de doelstellingen van een leertraject.

Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflecteren. Hart staat voor betrokkenheid, passie, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen, volharden. Handen staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen, doen.

Deze visie is vervlochten in onze trainingen. Een training kan alleen succesvol zijn wanneer deze dimensies van leren alle drie aan bod komen en de deelnemer daadwerkelijk beroeren. Met deze expliciete benoeming van het proces van leren stimuleren wij de deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Vragen en ervaringen uit de praktijk vormen het vertrekpunt van het leerproces. Aansluiting bij de werksituatie is gegarandeerd.
© 2018 NIOW De Taal- en tekstexperts - De Dreef 21 3706 BR Zeist - Postbus 78 3700 AB Zeist - T 030 20 40 245