Voorzetsels zijn dikwijls de kleinste woorden die je in een zin gebruikt, vaak twee of drie lettertekens: in, op, na, naar, aan, etc. De term voorzetsel verwijst naar het feit dat het vóór een naamwoord staat: op de tafel, uit een rapport, naar een studio, tegen mij, in de vergadering.

 

Voorzetsels: er vanuit gaan of ervan uitgaan?

In brieven is de afsluitende zin vaak: Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De schrijfwijze is niet altijd helder: wat schrijf je los en wat komt aan elkaar? Hieronder geven we je een uitleg. Ga en uit vormen samen het werkwoord. Van en iets vormen samen het voorzetselvoorwerp. Het voorwerp, de ‘iets’, kan vervangen worden door het woordje er.
Uitgaan van een rapport -> ervan uitgaan. Ervan verwijst naar het vervangen voorwerp, de iets. De vraag is altijd mogelijk: waarvan ben je uitgegaan? Van dit rapport.

Werkwoordsdelen en voorwerpsdelen schrijf je niet aan elkaar. Dit wordt vaak fout gedaan. Het is dus niet: Ik ben er vanuit gegaan. Correct is: Ik ben ervan uitgegaan.
De woorden er-hier-daar-waar zijn verwant. Er is neutraal, hier is een er ‘dichtbij’, daar is een er ‘verweg’, waar is een er ‘in vraagvorm’. Het voorzetsel schrijf je vast aan het woord: Hierbij, daarmee, erover, ervan.
 

Tip

Bedenk hoe je iets zou opzoeken in een woordenboek. In bovenstaand voorbeeld zoek je dan niet op gaan, maar op uitgaan. De elementen uit en gaan blijven dus waar mogelijk bij elkaar, en schrijf je in ieder geval los van het voorzetsel en het voorwerp. Nog twee voorbeelden:

Hij is erop ingegaan (op dit voorstel – ingaan) Zij is ervan afgevallen (van dit dieet – afvallen)

In veel talen levert het juist gebruik van de voorzetsels veel hoofdbrekens op. Nederlandse moedertaalsprekers hebben doorgaans weinig moeite met veelgebruikte voorzetsels. Minder gebruikte uitdrukkingen leveren wel eens problemen op. 

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid