Over de hele wereld zijn er veel verschillende communicatiestijlen. Maar wist je dat deze stijlen ook cultuurgebonden zijn? Het belangrijkste verschil is er tussen hoog-context culturen en laag-context culturen.

 

Laag-context

De Nederlandse cultuur is laag-context. Dit betekent dat wij informatie heel expliciet communiceren. Alle informatie die nodig is om een bericht te kunnen begrijpen, nemen wij op in het bericht zelf. Woorden, gesproken of geschreven, zijn belangrijk. Veel informatie wordt schriftelijk vastgelegd, geformaliseerd en breed toegankelijk gemaakt. Beslissingen en activiteiten zijn gericht op resultaten.

Andere laag-context culturen vind je met name in de Angelsaksische en Scandinavische culturen: zoals Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België, de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Engelssprekende Canadezen, Australië en Nieuw Zeeland.


Hoog-context

Mensen uit hoog-context culturen communiceren juist veel impliciet en non-verbaal. Er zit een deel van de boodschap in de persoon zelf en deel in de context van de boodschap. De bedoelingen moeten afgeleid worden uit de relatie met de gesprekspartner, referenties aan gebeurtenissen uit het verleden of algemene zaken, en uit gebaren, blikken en pauzes. Doordat informatie niet vrij verkrijgbaar is, is er een scherpe scheiding tussen wie bij de groep hoort en wie een ‘outsider’ is. Vooral Aziatische en Arabische culturen zijn sterk in het overbrengen van informatie zonder veel of relevante woorden te gebruiken.


Wat betekent dit cultuurverschil voor de communicatie?

Het grootste deel van de wereld is in meer of mindere mate hoog-context. Voor ons (laag-context) is het vaak erg moeilijk om subtiele signalen van hoog-context mensen te interpreteren, wij hebben hier te weinig oefening in. Vaak vinden mensen uit hoog-context culturen onze manier van communiceren hard en onpersoonlijk. Ook kunnen zij onze directe vorm van communiceren als een belediging opvatten. Het willen vastleggen en expliciet maken van informatie kan opgevat worden als een gebrek aan vertrouwen in de integriteit van de gesprekspartner.

Voor anderstaligen die Nederlands willen leren, leveren deze cultuurverschillen een extra uitdaging op. Behalve het leren van de grammatica, woordenschat en andere taalkwesties, moeten ze ook een andere manier van communiceren aanleren, of er mee leren omgaan. En dat is best pittig. Maar ook voor jouw interculturele contacten is het van belang dat je rekening houdt met de verschillen die er tussen de culturen - en de manier van communiceren - zijn.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid