Een beleidsnota is een tekst waarin jij namens de organisatie haar beleid beschrijft en verantwoordt. Uit deze omschrijving kun je twee belangrijke functies van beleidsteksten afleiden: beschrijven en verantwoorden. In communicatieve termen houden deze functies in, dat jouw beleidstekst de lezers informeert over de inhoud van het beleid en hen overtuigt van de wenselijkheid/noodzaak van het te voeren beleid.

In de praktijk kunnen de functies van een beleidstekst per doelgroep verschillen. We beschrijven vijf beleidsfuncties die allemaal zijn onder te brengen bij een of meer fasen uit het beleidsproces.

 1. De beleidstekst inventariseert de situatie
  In dit geval is de tekst bedoeld als eerste gedachteordening. Meestal volstaan dan enkele A4'tjes met eerste ideeën.
 2.  De beleidsnota draagt bij tot de meningsvorming
  De beleidstekst dient als discussiestuk en geeft diverse standpunten weer. Op basis van deze uitvoerigere tekst nemen de partijen een standpunt in of overwegen ze andere, nog niet genoemde alternatieven.
 3.  De nota ondersteunt de besluitvorming
  Het beleidsstuk bevat in dit geval definitieve plannen, die tot in de details zijn uitgewerkt en begroot. Het kant-en-klare plan moet je direct naar de besluitvormende instanties kunnen sturen, overzichtelijk vormgegeven en ingebonden.
 4. De beleidstekst moet aanzetten tot uitvoering
  In de beleidstekst ligt het zwaartepunt bij het hoe en het waarom. Medewerkers moeten overzichtelijk kunnen zien wat er van hen op welk tijdstip wordt verwacht.
 5. De tekst evalueert het resultaat
  Bij deze beleidsnota ligt de nadruk op de beoordeling van het uitgevoerde beleid. In veel gevallen draagt de beleidsnota bij aan het formuleren van nieuw beleid. De methode van onderzoek en de conclusie staan centraal, eventueel aangevuld met suggesties voor verbeteringen.

Op grond van het beleidsproces waar je in zit en het doel van je tekst kun je bepalen waar de nadruk in je beleidsnota op komt te liggen. Daarna kun je op basis van de belangrijkste tekstfunctie (informeren, overtuigen of activeren) de tekstopbouw van je beleidsnota bepalen.

Vind je het lastig om een goede beleidsnota te schrijven? We helpen je graag op weg in onze training Beleidsteksten schrijven.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid