Als je begint met een beleidsnota schrijven denk je van tevoren na over de opbouw ervan (dat zou althans wel een goed idee zijn). Voor de opbouw van je nota kun je ervoor kiezen een standaardbouwplan als hulpmiddel te gebruiken. In het bouwplan vind je vragen terug die je in je nota moet beantwoorden, zodat je een gestructureerde tekst oplevert. Vragen die niet van toepassing zijn laat je buiten beschouwing. Per soort rapport kun je een ander bouwplan opstellen/gebruiken. Denk hierbij aan beleidsveranderingen, nieuwe regelingen, plannen maken etc. Bouwplannen kun je uiteraard vaker gebruiken. Met een bouwplan heb je ook al min of meer een inhoudsopgave voor je nota.

 

Tijdens het schrijven moet je nog wel goede titels voor hoofdstukken en paragrafen bedenken. Met het bouwplan in je hoofd, kun je nu gaan beginnen met het verzamelen van informatie, het rangschikken van informatie en het eigenlijke schrijfwerk. Hieronder geven we een bouwplan voor het schrijven van een beleidsevaluatierapport.

 

Standaardbouwplan voor een beleidsevaluatierapport

thema: de effecten van beleid X
vraag: welke effecten werden beoogd?
vraag: hoe moesten die bereikt worden?
vraag: hoe zijn ze vastgesteld?

thema: methode van onderzoek
thema: operationaliseringen
thema: steekproef

vraag: hoe moeten ze beoordeeld worden?

thema: positief
thema: negatief

vraag: waarop is dat oordeel gebaseerd?

thema: mate van effectiviteit
thema: mate van efficiëntie

vraag: welke maatregelen zijn noodzakelijk om ze te bereiken?

thema: bijstellen beleid
thema: bijstellen planning
thema: bijstellen uitvoering
thema: ontwikkelen nieuw beleid

 

In een evaluatierapport stel je vast of de beleidsdoelen gehaald zijn, of de uitvoering naar wens is verlopen en of het beleid een vervolg nodig heeft of aangepast moet worden. Je schrijft dit voor de besluitvormers; dat betekent dus dat je de tekst niet hoeft te schrijven voor een algemeen lezerspubliek. Duidelijkheid, toepasselijkheid en correctheid zijn van belang.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid