Je hebt de opdracht gekregen om een beleidsnota te gaan schrijven over een beleidsvraagstuk. Hoe ga je hier mee aan de slag? Je vormt je eerst een beeld van de opdracht die je hebt gekregen. Neem je doelgroep in gedachte en probeer dan de centrale vraag, ook wel probleemstelling genoemd, van je nota te formuleren.

 

Hoe bepaal je de centrale vraag?

In de opdracht die je hebt gekregen wordt meestal een centraal thema gegeven. Probeer daarvan de centrale vraag af te leiden. Formuleer deze in de vorm van één vraag. De vraag moet zo zijn geformuleerd dat deze maar voor één uitleg vatbaar is. Het kan gebeuren dat tijdens het schrijven nieuwe informatie beschikbaar komt, waardoor blijkt dat de centrale vraag toch niet de juiste vraag is. Je moet deze dan aanpassen. Gebruik bij voorkeur geen ja/nee-vraag, maar gebruik liever een open vraag. De lezer is meestal niet geïnteresseerd in alleen ja of nee als antwoord, maar meer in het hoe, waarom en waardoor.

Niet: Kunnen wij goed inspelen op specialistische vragen uit de organisatie met onze huidige ICT-voorzieningen?

Beter: Welke ICT-voorzieningen zijn noodzakelijk om goed te kunnen reageren op specialistische vragen uit de  organisatie?

 

Soorten centrale vragen

De geformuleerde centrale vraag geeft de invalshoek van je beleidsnota weer. Je kunt drie verschillende centrale vragen onderscheiden: een informerende (beschrijvend of verklarend), een adviserende en een activerende. Soms bevatten beleidsnota’s een mengvorm van dergelijke vragen, maar vaak zijn beleidsnota’s uiteindelijk het antwoord op een adviserende hoofdvraag (Wat moet er gedaan worden?). Om goed te kunnen adviseren moet je echter ook informeren, beschrijven en overtuigen. Dat kun je in aparte hoofdstukken van je nota doen. Voor die hoofdstukken kun je dan een deelvraag formuleren die aansluit bij de overkoepelende centrale vraag van de gehele nota.

 

Werkplan maken

Als je de centrale vraag duidelijk hebt geformuleerd, kun je een werkplan gaan opstellen. Verwerk hiervoor de centrale vraag in een bouwplan. Je hebt dan het raamwerk voor je beleidsnota vastgesteld. Hier kun je vervolgens een tijdschema aan koppelen. Dit is dan je eigen werkplan. Indien nodig kun je dit plan uitwerken tot een projectvoorstel voor de opdrachtgever.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid